Gå til innhold Gå til søk

Verneplan Tyrifjorden

Fylkesmannen har fått i  oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å utarbeide verneplan for våtmarksområder og vannfugl for innsjøen.
 
Våtmarksområdene i og rundt Tyrifjorden har store verneverdier knyttet til fugl, dyreliv og vegetasjon generelt. Fra før er det vernet fem mindre våtmarksreservater i Nordre Tyrifjorden. Disse er tatt inn i Ramsar-konvensjonen over områder med internasjonal verdi.
 
Grenser og bestemmelser for reservatene skal nå vurderes. Det vil også bli sett på om nye områder skal inngå i verneplanen. Hovedvekten i arbeidet vil bli i de nordre delene av fjorden. Planen skal imidlertid omfatte hele Tyrifjorden, inkludert Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Bergsjøen, samt nærliggende områder.

Publisert
14.12.2007
Sist endret
03.01.2012

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk