Gå til innhold Gå til søk

Universell utforming

Økt tilgjengelighet gjennom universell utforming er løsninger med gode funksjonelle kvaliteter for alle. Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er sentralt.

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming er en ny måte å tenke tilgjengelighet på. Det er en strategi med vekt på likestilling. Et hovedsiktemål er å oppnå full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelser. Et samfunn uten barrierer er en forutsetning for å kunne delta i utdanning, arbeidsliv, kultur og sosialt liv.

Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke.

De syv prinsippene for universell utforming
• Like muligheter for bruk -utforminga skal ikke medføre ulemper eller sette stempel på noen brukergrupper
• Fleksibel bruk -utforminga skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og evner.
• Enkel og lett forståelig bruk -bruken skal være lett å forstå uansett hvilken erfaring, kunnskap, språkevner eller konsentrasjonsnivå brukeren har.
• Forståelig informasjon -utforminga skal gi brukeren nødvendig informasjon effektivt, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukeren sine evner til å oppfatte disse.
• Toleranse for feil -utforminga skal avgrense farer, skader og uheldige virkninger av utilsikta handlinger.
• Minst mulig fysisk strev -effektiv og naturlig bruk, med et minimum av strev.
• Størrelse og plass for tilnærming og bruk -tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk, uavhengig av brukeren sin kroppsstørrelse, stilling, rekkevidde og mobilitet.

 

Det administrative ansvaret for universell utforming i Ringerike kommune er lagt til kommuneoverlegen som et folkehelsetiltak. 

Publisert
05.05.2009
Sist endret
31.08.2016

Les mer

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk