Gå til innhold Gå til søk

Kommunens uu-ressursgruppe

Universell utforming (uu) av omgivelsene innebærer å utforme og tilrettelegge hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelig funksjon kan benyttes av flest mulig. (Diskriminerings og tilgjengelighetsloven).

Trenger du råd om uu av omgivelsene, kan du kontakte:
Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 
Ergoterapeut Tove Ellen Aagesen
Kommuneoverlege Karin Møller
Råd for funksjonshemmede ved leder Harald Mælingen

Kommunen deltar i KS's nasjonale nettverk for universell utforming og mottok i 2017 støtte til gjennomføring av inspirasjonsseminar for kommunens ansatte og medlemmer i råd for funksjonshemmede.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ledere som avdekket behov for seminar innenfor områdene samfunnplanlegging, informasjonsformiding og fagkrav.  Link til oppsummert rapport: Seminar om universell utforming.

Insam as bisto kommunen med gjennomføring av tre inspirasjonsseminar for kommunens ledere, ansatte og medlemmer i kommunale råd. Inspirasjonsseminarene omfattet universell utforming og 1) Informasjonsformidling v/Serve2live, 2) Fagkrav v/universell utforming as og 3) Samfunnsplanlegging v/insam as. 

Insam utarbeidet en sluttrapport. Lysbildene er lagt inn som vedlegg i sluttrapporten. Se:  Rapport med vedlegg fra insam as

 

Publisert
17.03.2010
Sist endret
23.03.2018

Les mer

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk