Gå til innhold Gå til søk

Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025

Buskerud fylkesting vedtok 28.04.2011 "Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025". Plan skal bidra til en reell og likeverdig deltakelse for alle i Buskerudsamfunnet uten å lage spesialløsninger tilpasset bestemte brukergrupper.

Planen skal legges til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket og fylkeskommunen skal ha en pådriver- og rådgiverrolle overfor kommunene i forhold til universell utforming. Buskerud fylkeskommune skal lage en handlingsprogram for de innsatsfeltene fylkeskommunen har ansvar for. Planen har seks innsatsfelt som det er knyttet hovedmål og delmål til.

Innsatsfeltene er:

• Planlegging

• Bygg og anlegg

• Uteområder/friluftsområder

• Kulturminner

• Transport

• Informasjon og kommuniksjonsteknologi.

Kortversjonen av planen er selve sammendraget som er på en side.

Link til Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025:

Regional plan

Publisert
29.06.2011
Sist endret
29.06.2011

Kontakt oss

Fagansvarlig
Unni Suther
unni.suther@ringerike.kommune.no
tlf:: 905 62 030

Kommuneoverlege
Karin Møller send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk