Gå til innhold Gå til søk

Utslipp av fettholdig avløpsvann

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer og tette pumpestasjoner.

Virksomheter som skal ha fettutskiller
Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Kantiner
 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Cateringvirksomheter
 • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
 • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
 • Bakerier
 • Matbutikker med ferskevare

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Søknad
Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen en påslippstillatelse iht. forurensningsforskriftens kapittel 15 A.

Kontakt rørlegger eller leverandør av fettutskillere.

Søknaden skal innholde:

 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av fettutskiller og tilnytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
 • Tegning over innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
 • Dimensjoneringsgrunnlaget.
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma.

Søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no

Publisert
01.03.2018
Sist endret
05.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

 

Ole Anders Moskaug
E-post:
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Rådgiver vann og miljø:send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk