Gå til innhold Gå til søk

Krav til tømming og kontroll

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det. Eier av oljeutskillere er selv ansvarlig for bestilling/avtale om tømming av sine anlegg.

Olje, sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne.

Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

Avvik
Ved overskridelse av grenseverdi for oljeinnhold, og andre driftsmessige feil som kan medføre forurensning, skal kommunen varsles snarest mulig.

Publisert
01.03.2018
Sist endret
01.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post:
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk