Gå til innhold Gå til søk

Vann og vassdrag

Miljøverndepartementet har gitt egne rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag. Ringerike har flere vernede vassdrag, og berøres derfor av disse retningslinjene. Retningslinjene innebærer at de vernede vassdragene må deles inn i kategorier ut fra verneverdier og arealtilstand og at det må settes bestemmelser for forvaltningen ut fra disse kategoriene.

I Ringerike er følgende vassdrag vernet;
Oslomarkvassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret inkl. Urula og Tørrsjøelva.

Ringerike kommune ønsker ikke at det igangsettes nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 meter langs vassdragene i kommunen. Innenfor tettsteds-/byområdene er det ikke hensiktsmessig med en slik konsekvent byggeforbudssone, her vil byggegrenser mot vassdrag avklares gjennom reguleringsplan.

Storelva

Publisert
11.11.2007
Sist endret
17.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk