Gå til innhold Gå til søk

Vannkvalitet

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Målet er at alle vann og vassdrag i Norge skal ha god vannkvalitet.

EUs vanndirektiv skal sørge for vannkvaliteten skal være så god som mulig i EU og samarbeidsland. Deltagende land har blitt delt opp i grenser basert på nedslagsfelt, ikke landegrenser. Med andre ord er dette en skikkelig utfordring for samarbeid på tvers av lande- og kommunegrenser!

Norge har blitt delt opp i 11 Vannregioner og 120 Vannområder. Ringerike kommune er del av Vannregionen Vestre Viken og hovedsakelig del av 4 av disse vannområder: 

  • Tyrifjorden
  • Valdres
  • Oslo
  • Indre Oslofjord Vest

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet i Norge. Slik at vi kan sikre drikkevannsforsyning, badevannskvalitet og god biologisk tilstand av vann og vassdrag i framtiden. Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk vannforvaltning.

Arbeidet videre er å anslå utarbeide helhetlige forvaltningsplaner for alle vannområder. 

På  vannportalen finner du mer informasjon om arbeidet med vannområdene og tilstanden på vassdragene i Norge.
Her kan du finne kart over vannregionene

Publisert
09.09.2011
Sist endret
11.11.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk