Gå til innhold Gå til søk

Om næringslivet i Ringeriksregionen

Kommunens næringsliv har tradisjonelt vært tuftet på tømmerstokken. Ringerike er landets største skognæringskommune. Industrien i kommunen har i stor grad hatt utgangspunkt i skogbruket. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen.

Hønefoss har i alle år vært, og er fortsatt, handelssentrum for et stort omland. Handels- og servicevirksomheten har de siste årene økt betraktelig, og tilbudet innen disse sektorene er stort og varieret.

Det offentlige har mange arbeidsplasser, og Ringerike kommune er selv den største arbeidsgiveren i kommunen, ca. 2000 ansatte fordelt på 1600 årsverk. Ringerike Sykehus er regionsykehus i Buskerud. Statens Kartverk har hatt sitt hovedsete i kommunen siden slutten av 70-årene. Tinglysningen er opprettet som en egen avdeling i kartverket. De to videregående skolene i Hønefoss er også store offentlige arbeidsplasser.

Publisert
28.02.2012
Sist endret
28.02.2012

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk