Gå til innhold Gå til søk

Energi og fjernvarme

Elektrisk kraft

Regionens største energiselskap Ringeriks-Kraft AS er eid av kommunene Hole og Ringerike. Produksjon og salg av elektrisk kraft er de viktigste forretningsområdene. Selskapet leverer strøm i hele Ringerike. 

Fjernvarme i Hønefoss

Etter initiativ fra Ringerike kommune har Vardar AS bygget et moderne fjernvarmeanlegg i Hønefoss anlegget ble åpnet i 2007.  Fjernvarmeanlegget fyres med biobrensel, og har kapasitet for å levere varme til hele byen. Mye av ledningsnettet i byen ble lagt i 2007. Nettet bygges videre ut i 2008 og 2009 for å nå flere bydeler. Utbygging og drift av fjernvarmeanlegget skjer i regi av Vardar sitt datterselskap  Hønefoss fjernvarme AS.  Her finner du mer informasjon om fjernvarme i Hønefoss.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
24.03.2010

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk