Gå til innhold Gå til søk

Salgsbevilling - alkohol

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen.

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevilling gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Hvordan søke bevilling?

Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknadsskjema om salgsbevilling for alkohol

Vedlegg til søknaden:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet
  • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. Ved søknad om uteservering må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politiet før bevillingen kan innvilges.
  • Evt. utskrift av aksjeeierbok
  • Skjøte eller leiekontrakt
Publisert
06.06.2011
Sist endret
24.10.2012

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk