Gå til innhold Gå til søk

Servering- og skjenkebevilling

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kangis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder.

Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

 

Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen.

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Kriterier/vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderligvandel.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet.Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Pris for tjenesten

Bevillingsgebyr beregnes etter satser i alkoholforskriften § 6-2. Minstegebyret er på kr 3500. Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Slik søker du

Du må søke skriftlig. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknadsskjema for salgs- og skjenkebevilling finnes her.

Vedlegg til søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest
 • Skjøte eller leiekontrakt
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige innvolverte aksjonærer

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Publisert
06.06.2011
Sist endret
24.10.2012

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk