Gå til innhold Gå til søk

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille på næringseiendommer og verker/bruk.

Terminer
Eiendomsskatten er fastsatt i kommunestyret til å skrives ut i 3 terminer i året.

Eiendomsskatteliste
Eiendomsskatteliste blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1.mars.

Søknader om fritak
Eier, trygdet, som ikke har inntekt over 2G, kan få fritak ved søknad. Søknadskjema om fritak eiendomskatt for trygdede. For eiendom der det er flere eiere, gjelder den samlede inntekt som grunnlag for søknad fritak. Fritak gjelder for ett år av gangen.

Eier som er berettiget bostøtte bes ta kontakt med eiendomsskattekontoret for fritak for eiendomsskatt.

Linker 
Kommunen har vedtatt takstreglement med skattesoner, samt vedtekter for eiendomsskatt. Dokumenter og kart finner du her: 

Takstreglement eiendomsskatt

Kart skattesoner bolig og næringseiendommer

Kart skattesoner bolig- og næringseiendommer Follum

Kart skattesoner fritidseiendommer

Vedtekter eiendomsskatt

Publisert
24.09.2008
Sist endret
03.04.2018

Les mer

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 11 77 22

Besøksadresse
Fossveien 9, Hønefoss

Postadresse
Serviceboks 123 Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk