Hvor høy blir eiendomsskatten? - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Hvor høy blir eiendomsskatten?

 
Taksten på eiendommen gir et anslag på omsettingsverdien av eiendommen i 2008. Kommuenstyret har også vedtatt at alle takster skal reduseres med 45 prosent.
 
Eiendomsskatten regnes ut i promille av taksten. Kommunestyret har i møte 17.12.2009 vedtatt følgende:
  • Eiendomsskatten for 2010 fastsettes i tråd med vedtatt reglement med tre promille, men med følgende endringer forøvrig:
  • Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes
  • Eiendomsskatten for næring, produksjon og el/tele økes fra tre til fem promille.

Er det noen som slipper skatt?
Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt de første 6 årene etter at ferdigattest foreligger. Landbrukseiendommer med unntak av bygninger som benyttes som bolig eller hytte er fritatt for eiendomsskatt, og statlige og kommunale eiendommer er også fritatt. Bygninger under 15 kvadratmeter blir ikke taksert.

Kommunen fritar eiendom for eiendomsskatt der eier er berettiget til bostøtte. Fritakter gjelder for et år av gangen.

Publisert
09.10.2008
Sist endret
24.03.2010

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 11 77 22

Besøksadresse
Fossveien 9, Hønefoss

Postadresse
Serviceboks 123 Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk