Gå til innhold Gå til søk

Hvordan blir taksten?

Taksten skal gi et anslag på omsetningsverdien av eiendommen i 2008. Eiendomsskattetaksten kan ikke sammenliknes med en vanlig takst utarbeidet av en takstmann. Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling.

Det er fem forhold som påvirker taksten:

• Arealet på tomt og bygninger
Tomten måles opp i kvadratmeter. Regulerte og bebygde tomter får en høyere takst enn uregulerte og ubebygde tomter. Det er også en høyere takst for de første 1 000 kvadratmeter tomt enn for resten. For bygningene er det bruksarealet (BRA) som blir målt. Hovedetasjene får en høyere takst enn sokkel, kjeller og loft.

• Bygningstype
Leiligheter får høyest takst. Eneboliger, rekkehus og hytter får en litt lavere takst, mens garasjer og uthus får den laveste taksten. Forretningsbygg får en høyere takst enn industribygg.

• Hvor i kommunen eiendommen ligger
Kommunen er delt inn i fire soner for bolig/næring og to soner for hytter. Blant annet ligger boliger i Nes og Sokna i sonen hvor taksten er lavest, mens Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd ligger i sonen med høyest takst. For hytter er bl.a. Vikerfjell, Samsjøen, Ringkollen og eiendommer langs Tyrifjorden/Steinsfjorden i sonen med høyest takst, mens resten av kommunen utgjør en sone med lavere takst.

• Standarden på bygningene
Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til bygningens alder og standard slik den framstår fra utsiden.

• Beliggenheten til tomt og bygninger
Dette er en skjønnsmessig vurdering der det tas hensyn til tomten og bygningens beliggenhet. Utsikt er eksempel på en faktor som kan øke taksten, mens for eksempel trafikkstøy kan redusere taksten.

For industrieiendommer benyttes også andre kriterier i verdifastsettelsen, og det vil ofte være nødvendig med innvendig besiktigelse.

 

Publisert
09.10.2008
Sist endret
31.03.2009

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 11 77 22

Besøksadresse
Fossveien 9, Hønefoss

Postadresse
Serviceboks 123 Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk