Gå til innhold Gå til søk

Klage og retting

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12. april. Du kan bruke dette klageskjemaet eller skrive en klage på egen hånd.

Alle klager blir først behandlet av sakkyndig nemnd. Den sakkyndige nemnda kan endre taksten i skattyters favør. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd.

Den sakkyndige ankenemnda avholder overtakst etter forutgående besiktigelse. Den sakkyndige ankenemnda kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

Retting
Ringerike kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Du kan bruke dette skjema for å melde retting.

Når klagebehandling og retting er utført, blir vedtak og nye takster sendt til de som har innsendt klage/retting.

Publisert
21.02.2013
Sist endret
01.03.2013

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 11 77 22

Besøksadresse
Storgt. 13, Hønefoss

Postadresse
Serviceboks 123 Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk