Gå til innhold Gå til søk

Ofte stilte spørsmål

Er det noen som slipper skatt?
 
Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt de første seks årene etter at ferdigattest foreligger. Landbrukseiendommer med unntak av bygninger som benyttes som bolig eller hytte er fritatt for eiendomsskatt, og statlige og kommunale eiendommer er også fritatt. bygninger under 15 kvadratmeter blir ikke taksert.
Kommunen fritar eiendom for eiendomsskatten der eier er berettiget til bostøtte. Fritaket gjelder for et år av gangen.
 
Hvordan er beregningen av bruksareal på våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel?

Våningshus, kårbolig og lignende bygninger med boligdel på landbrukseiendom beskattes som bolig, men begrenset til maksimalt 200 m² pr bygning.
Det er bruksarealet før reduksjon for etasjefaktor som er grunnlaget for beregningen. Det betyr at bygninger med samlet areal på over 200 m², har verdigrunnlag kr. 1 800 000,-.
 
Det er mange som har eiendommer med personlig eie og firma. Eiendomsskatten kommer som en faktura.  Kan fakturaen splittes og at det sendes ut nye fakturaer?
 
Slike ønsker har vi dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme.
 

Både mannen min og jeg har fått brev om eiendomsskatt på huset vårt. Skal vi legge sammen summen i de to brevene?

Nei. Der hvor flere eier en eiendom sammen vil alle eierne få et brev om taksten og skatten. Årsaken er at man har ønsket at alle eierne skal informeres. Det er kun en av eierne som får tilsendt regning for skatten, og det er den oppgitte summen i brevet som gjelder. Summe skal altså ikke legges sammen med de andre eierne.

Skal jeg betale eiendomsskatt når jeg har en festetomt?

Ja, selvom du har festetomt skal du betale eiendomsskatt.

Er etasjeskillere og trappeganger regnet som bruksareal?

Ja, trappeoppganger og etasjeskillere i leilighetskomplekser, bygårder og borettslag osv regnes som bruksareal.

 

Publisert
31.03.2009
Sist endret
24.03.2010

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 11 77 22

Besøksadresse
Fossveien 9, Hønefoss

Postadresse
Serviceboks 123 Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk