Informasjon til arbeidsgivere - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Informasjon til arbeidsgivere

a-ordning
Arbeidsgiver skal sende a-melding innen den 5. i måneden etter utbetalinger av lønn eller ytelser. a-meldingen rapporteres etter kontantprinsippet. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Betalingsfrist for forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift er annenhver måned. Bedriften må sende a-melding for hver periode så lenge en har ansatte, selv om bedriften ikke har utbetalt lønn i perioden.

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "min meldingboks" i Altinn eller i lønnssystemet. 

Les mer om a-melding på Altinn.no/a-ordningen 

Les mer om regelverk på  hjelp til regelverk

Årlig oppgave til ansatte

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven.

Les mer om kravene til sammenstilling på Altinn.

 

Trekktabeller

Trekktabellene blir ikke lenger trykket og sendt ut i hefteformat.

Trekktabeller for lønnssystem kan lastes ned fra skattetaten her.

 

Informasjon til nye arbeidsgivere

Dette er en generell informasjon om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Fra den dag bedriften foretar lønnsutbetaling for arbeid eller et oppdrag er den blitt arbeidsgiver.

Når bedriften skal betale ut lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, skal det trekkes (bli holdt tilbake) forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6 og beregnes arbeidsgiveravgift av det utbetalte bruttobeløpet, jf. folketrygdloven § 23-2. Forskuddstrekket skal gjennomføres selv om arbeidsforholdet er kortvarig, og det spiller ingen rolle om det foreligger et ansettelsesforhold.

Forskuddstrekk/skattetrekkskonto
Slik går du frem:
· Bedriften oppretter en skattetrekkskonto i norsk bank. Eventuelt kan en bankgaranti garantere for trekkansvaret.· Bedriften henter skattekort fra Altinn.no.
· Bedriften rapporterer arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk månedlig i a-meldingen. 

Alt forskuddstrekk skal settes inn på skattetrekkskonto senest dagen etter at lønn er utbetalt. Eventuelt må en ha innestående på skattetrekkskontoen et beløp stort nok til å dekke løpende trekkansvar for en termin.

Hvor mye som skal trekkes framgår av den enkeltes skattekort. Juni og en halv måned i desember er fritatt trekkplikt. Et høyere beløp enn det som framgår av skattekortet kan trekkes dersom den ansatte ber om det.  

Betales mindre enn 1 000 kroner i lønn for én oppgjørsperiode (de to månedene du «gjør opp» for om gangen) gjennomføres ikke forskuddstrekk. Det samme gjelder dersom forskuddstrekket i perioden blir mindre enn 200 kroner

Senest den 15. i månedene januar, mars, mai, juli, september og november skal bedriften sende skatteoppkreveren et beløp som utgjør summen av forskuddstrekket for alle ansatte de to foregående månedene (f. eks. 15. november for perioden september-oktober.)

Arbeidsgiveravgift
Bedriften skal betale arbeidsgiveravgift av all bruttolønn og godtgjørelse for arbeid. I tillegg skal bedriften betale arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd og feriepenger.

Arbeidsgiveravgiften er en fast prosent av samlet godtgjørelse til de ansatte, for tiden 14,1 % i Hole og Ringerike (sone 1). Det er virksomhetens/avdelingens registrerte adresse som avgjør hvilken sats som skal benyttes.

Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift er den samme som for forskuddstrekket. Arbeidsgiveravgiften betales til Skatteoppkreveren.

Grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgiften innberettes på a-melding. 

Du finner mer informasjon om arbeidsgiveravgift på skatteetatens sider.

 

Skatteattest

En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder.

Ved levering til det offentlige må leverandører legge frem attest for merverdiavgift og attest for skatt, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Du kan selv bestille skatteattest for egen virksomhet på Altinn, ved å bruke tjenesten attestbestilling. Skatteattesten er tilgjengelig i mottakers meldingsboks i Altinn straks.

Alternativt  kan du henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen eventuelt til skattekontoret. Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Skatteattesten sendes per post (A-post). Dersom du i tillegg ønsker attesten tilsendt per telefaks/e-post må du be om dette og oppgi telefaksnummer/e-post adresse. Vi gjør oppmerksom på at det kun er skatteattester uten restanser som kan sendes pr faks/e-post.

 

 

Publisert
05.05.2014
Sist endret
19.04.2018

Kontakt oss

Skatteoppkreveren i Hole og Ringerike

Besøksadresse: Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse: Postboks 123 Sentrum,  3502 Hønefoss

Telefon sentralbord:  32 11 74 00
Faks: 32 11 77 67                      send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk