Betalingsinformasjon - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Betalingsinformasjon

 KID-nummer

Det må alltid benyttes KID ved elektronisk betaling av skatter og arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling her

 

Bankkonto/BIC/IBAN

Konto for betaling av arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, forskuddstrekk, restskatt, tilleggsforskudd og utleggstrekk.

Hole kommune: 6345 06 06121
Ringerike kommune: 6345 06 06059

Betaler du fra utlandet?
Vår BIC/SWIFT-kode er "NDEANOKK", og vår banks navn og adresse er:
Nordea Bank Norge ASA, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Det er i noen tilfeller nødvendig med IBAN nummer. Det er for
Hole: NO83 6345 0606121
Ringerike: NO11 6345 0606059

Publisert
26.08.2009
Sist endret
19.04.2018

Kontakt oss

Skatteoppkreveren i Hole og Ringerike

Besøksadresse: Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse: Postboks 123 Sentrum,  3502 Hønefoss

Telefon sentralbord:  32 11 74 00
Faks: 32 11 77 67                      send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk