Betalingsvansker skatt - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Betalingsvansker skatt

For deg som ikke kan betale skatten nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  •  Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  •  Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  •  Tilbudet må være det beste du kan komme med
  •  Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist eller driver enkeltpersonforetak er du personlig skattyter. Da må du sende en skriftlig søknad til Skatteoppkeveren og fylle ut skjemaet for økonomisk oversikt som en kan få ved henvendlese hos Skatteoppkreveren.

Søknad om betalingsavtale ved midlertidig betalingsvansker på grunn av sykdom, dødsfall mv.

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Disse må sende skriftlig søknad til Skatteoppkreveren.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

  • siste årsregnskap
  • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
  • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Har du andre økonomiske problemer?

  • Har du stor gjeld til andre kreditorer i tillegg til Skatteoppkreveren? Da kan du søke om gjeldsordning. Det er Namsfogden som kan veilede deg og vurdere om du fyller vilkårene for gjeldsordning. 

Det inngås ikke betalingsavtaler for skyldig forskuddstrekk.

Publisert
19.01.2016
Sist endret
19.04.2018

Kontakt oss

Skatteoppkreveren i Hole og Ringerike

Besøksadresse: Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse: Postboks 123 Sentrum,  3502 Hønefoss

Telefon sentralbord:  32 11 74 00
Faks: 32 11 77 67                      send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk