Gå til innhold Gå til søk

Skatteattest

En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder.

Ved levering til det offentlige må leverandører legge frem attest for merverdiavgift og attest for skatt, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Du kan selv bestille skatteattest for egen virksomhet på Altinn, ved å bruke tjenesten attestbestilling. Skatteattesten er tilgjengelig i mottakers meldingsboks i Altinn straks.

Alternativt  kan du henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen eventuelt til skattekontoret. Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Skatteattesten sendes per post (A-post). Dersom du i tillegg ønsker attesten tilsendt per telefaks/e-post må du be om dette og oppgi telefaksnummer/e-post adresse. Vi gjør oppmerksom på at det kun er skatteattester uten restanser som kan sendes pr faks/e-post.

Publisert
26.08.2009
Sist endret
18.01.2016

Les mer

Kontakt oss

Skatteoppkreveren i Hole og Ringerike

Besøksadresse: Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse: Postboks 123 Sentrum,  3502 Hønefoss

Telefon sentralbord:  32 11 74 00
Faks: 32 11 77 67                      send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk