Gå til innhold Gå til søk

Avviksskjema skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal arbeide systematisk for å fremme både helsa, miljøet og tryggheten til elevene.

Dette beskrives Opplæringsloven §9a og i Forskrift for miljørettet helsevern.

Det er viktig av elever og foreldre melder fra til skolen viss en opplever avvik på disse områdene.. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med skolen muntlig eller ved å fylle ut dette avviksskjemaet og sende skolen.

Publisert
16.10.2017
Sist endret
16.10.2017

Selvbetjening

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk