Gå til innhold Gå til søk

Fremskutt skolestart

Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5- åring.

Lovgrunnlaget

Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd, fastslår blant annet:

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. (...)Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

Saksgang

  • Søknad om framskutt skolestart sendes til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 20. november høsten før ønsket skolestart.
  • Saksbehandler henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering før vedtak gjøres om avslag eller innvilget framskutt skolestart.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av framskutt eller ikke framskutt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør så et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.

Hva vurderes?

  • Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt skolestart.
  • For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6- åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale området.
  • Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.
Publisert
19.09.2011
Sist endret
01.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk