Gå til innhold Gå til søk

Opptaksområder for grunnskolene

Oversikt over opptaksområder for grunnskolene i Ringerike ble politisk vedtatt i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur i 2013.

1.1  Eikli skole
Trygstadfeltet tilhører Eikli. Eldre bebyggelse øst for Trygstad tilhører Kirkeskolen. Tandbergmoveien t.o.m. nr 20 tilhører Eikli skole, høyere nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen tilhører Eikli skole.

1.2  Hallingby skole
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går nedenfor Hen gamle mølle. Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. Hele opptaksområdet til tidligere Ringmoen skole inngår i Hallingby skoles opptaksområde.

1.3  Haugsbygd ungdomsskole
Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen, Vegård og Vang skoler tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

1.4  Helgerud skole
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Stranden skole går ved Sandaker.Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg

1.5  Hov ungdomsskole
Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler tilhører Hov ungdomsskole.

1.6  Hønefoss skole
Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård  og Kragstad tilhører Hønefoss skole.

1.7  Kirkeskolen
Grensen mot Vang skole går sydvest for Puttenstøtta. Grensen mot Vegård skole går ved Kalkverket. Mot Stranden skole går grensen ved det første grustaket etter Busund bru. Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører Kirkeskolen.

1.8  Nes skole
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.

1.9  Sokna skole
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. (Støveren, Bakåsen, Fonkalsrud, Roa tilhører Sokna skole).

1.10 Tyristrand skole
Mot Kirkeskolen går grensen ved det første grustaket etter Busund bru. Mot Eikli skole er grensen ved Styggdalsbakken, og mot Helgerud skole er grensen ved Sandaker.

1.11 Ullerål skole
Grensen mot Hallingby skole er nedenfor gamle Hen mølle. Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata. Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba, (hele Rabbaveien) Rundtom, Øyatangen, Eggemoveien til grense mot Oppland, Almemoen, Vågård og Geiteryggen.

1.12 Vang skole
Grensen mot Kirkeskolen går sydvest for Puttenstøtta og ved Kalkverket. Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern gård. Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien. Hele tidligere Vegård skoles og Åsbygda skoles opptaksområde inngår i Vang skoles opptaksområde.

1.13 Veien skole
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. Hallumsdalen, Ve Terrasse, Trymsvei, Odinsvei, Vebakken, Veksalveien, Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Hønefoss skole er ved jernbanen. Øvre del av Vinterroveien, Vestliveien, Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole.

1.14 Veienmarka ungdomsskole
Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka ungdomsskole.

Publisert
20.03.2012
Sist endret
17.10.2017

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk