Overgangsrutiner - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Overgangsrutiner

Formålet med overgangsrutiner er å sikre gode overganger, og å styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i Ringerike kommune. I arbeidet for å oppnå et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp, jobbes det kontinuerlig med et tett samarbeide mellom elever, foreldre/foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene. Dette for å skape trygghet rundt overgangene. Det er viktig at riktig informasjon gis til alle involverte og at informasjon om barnet barnehage tid og elevens skolegang følger livsløpet slik at overgangene blir ivaretatt på best mulig måte.

Samarbeidet om overgangen har også en forebyggende effekt. Alle overganger i livet kan i seg selv være kritiske. I den grad det er mulig må et samarbeid i overgangen mellom de ulike institusjonene også ha som mål å hindre negativ utvikling, og fange opp forhold som kan være risikofylte. Derfor er også det tverrfaglige samspillet viktig i overgangsarbeidet.

 

Last ned overgangsrutinene her.

 

 

Publisert
04.04.2014
Sist endret
02.07.2015

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk