Gå til innhold Gå til søk

Permisjon fra undervisning

Etter opplæringsloven har barn og unge både plikt til og rett til en grunnskoleopplæring.

Det er derfor ønskelig at elevene ikke tas ut av skolen dersom det ikke er helt nødvendig.

I Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker.

.. Det er eit vilkår ..  at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute”.

Les hele tjenestebekrivelsen med lovtekster.

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven:

  • Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrives i meldingsboka.
  • Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.
  • Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på vurderinger knyttet til skolens virksomhet.
  • Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og etter jul på 10. trinn.
  • Vi anbefaler også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.
  • Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å ta elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.
  • Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.

De forsatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i permisjonstiden.

Elevene har altså ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen.

Ved permisjoner fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar da ansvaret for elevens opplæring i perioden.

*) Unntak: ”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.(Oppl.loven § 2-11)

  

Publisert
17.11.2010
Sist endret
26.01.2012

Selvbetjening

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk