Gå til innhold Gå til søk

Skoleskyss - rettigheter og regler

I opplæringslovens § 7 finner vi regler for bl.a. skoleskyss.

Les tjenestebeskrivelse skoleskyss her. Tjenestebeskrivelsen inneholder detaljer ad rettigheter og referanse til lovverket.

Hvem har rett til skyss?

  • Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss hvis avstanden en vei mellom bosted og skole er mer enn 2 kilometer for elever i 1. klasse og 4 km for elever i 2. til 10. klasse.
  • Elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til friskoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Legeerklæring må foreligge.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei

Regler for skolekort

Elever med rett til fri skyss blir utstyrt med busskort. Det er skolen som bestiller kortet. Busskortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • Busskortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss.
  • Busskortet er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole, reisestrekning ligger i/er skrevet på busskortet.
  • Busskortet gjelder kun på hverdager, ikke i skolens ferie- og fridager.
  • På bussen kan eleven ha med seg en ransel og en mindre gymbag

Når eleven får utlevert busskort er det å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Er man misfornøyd med vedtaket kan det påklages. Klagefristen er tre uker etter mottak av busskort. Klagen må være begrunnet og sendes til Ringerike kommune.

Tap av busskort

Dersom man mister eller ødelegger busskortet skal det straks meddeles skolen. Skolen bestiller nytt kort. Eleven/foresatte må betale et duplikatgebyr på kr. 50,- for nytt kort. Skolen utsteder et midlertidig reisebevis inntil nytt busskort er utstedt. Eleven får utlevert faktura på duplikatgebyret på skolen. Fakturaen må betales og kvittering framlegges på skolen før nytt kort utleveres til eleven.

Skoleskyss ved delt bosted

Barn der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen til/fra begge foreldres hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Det forutsettes at barnet fyller skysskravet til den adressen det søkes skyss til/fra.

Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at barnet bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være forutsigbarhet i hvor barnet bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
22.08.2013

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk