Norsk for minoritetsspråklige elever - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Norsk for minoritetsspråklige elever

Begrepsforeståelse og evne til å forstå skriftlig informasjon er grunnleggende for å få et bra utbytte av opplæringa i grunnskolen.

Også i Ringerike kommune kommer det hvert år nye elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Kommunen har vekomstklasser ved Hønefoss skole og Hov ungdomsskole. Velkomstklassene er for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever som er bosatt i Ringerike kommune.

I Ringerike drives det ikke opplæring i disse elevenes morsmål, isteden prioriterer vi å gi minoritetsspråklige elever tospråklig fagopplæring – hjelp til å nyttiggjøre seg og forstå norsk inntil de har så gode norskkunnskaper at de kan følge den vanlige opplæringa.

Det veldig viktig at det norske språket også brukes mest mulig hjemme, og at minoritetsspråklige elever er mye sammen med barn/ungdom som snakker norsk på fritida.

For å få et godt utbytte av opplæringa, og seinere kunne delta aktivt i det norske samfunnet er det utrolig viktig at norskkunnskapene blir utviklet på best mulig måte.

Har du spørsmål om opplæring av minoritetsspråklige elever, ta kontakt med rektor ved den skolen du sogner til.

Dette sier opplæringsloven:

§2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

       Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

       Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

       Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
25.06.2015

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk