Gå til innhold Gå til søk

Utsatt skolestart

I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på skolen, altså utsatt skolestart. Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke kommunen om utsatt skolestart.

Lovgrunnlaget

Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd, fastslår blant annet:

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år."

Saksgang

Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 20. november høsten før opprinnelig skolestart.

  • Saksbehandlerinnhenter sakkyndig vurdering fra PPT og uttalelse fra barnehagen før det vedtas om utsatt skolestart innvilges eller avslås
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør deretter et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
  • Søknader tas imot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 20. november.

Hva vurderes?

Det vurderes om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være:

  • Barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av undervisningen ved skolestart (herunder minoritetsspråklige barn)
  • Barn som er født svært sent på året (vanligvis november/desember)

Et viktig spørsmål i vurderingen er om barnet har mer nytte av å gå ett år til i barnehagen, og om dette gir en mer positiv utvikling og et bedre grunnlag for å begynne på skolen.

Vurderingen skal beskrive barnehagetilbudet ved utsatt skolestart, sammenlignet med et tilpasset opplæringstilbud i skolen. Momenter som gruppestørrelse, aldersfordeling, oppholdstid, organisering av tilbudene skal beskrives.

Publisert
19.09.2011
Sist endret
01.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk