Veileder - minoritetsspråklige barn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Veileder - minoritetsspråklige barn

Ringerike kommune ønsker hvert år et antall nyankomne barn med en annen språklig og kulturell bakgrunn velkommen.

Det er barnehagenes og skolenes viktigste oppgave å gi alle barna de beste mulighetene for god læring og positiv utvikling. Gode ferdigheter i norsk språk er avgjørende for barnas mestring og utvikling.

En flerkulturell barnehage/skole innebærer både utfordringer og muligheter. Mangfoldet representerer en viktig ressurs som beriker læringsmiljøet og gir et godt utgangspunkt for liv og virke i et mer og mer internasjonalt samfunn. Det krever kompetanse hos de ansatte for å kunne forholde seg til dette mangfoldet.

Denne veilederen skal bidra til å sikre minoritetsspråklige barn i Ringerike kommune et godt opplæringstilbud. Her finnes felles rutiner, retningslinjer, arbeidsmåter og vurdering av språkferdigheter som skal bidra til et godt tilbud i kommunen. 

Veileder minoritetsspråklige elever 2015.pdf

Publisert
02.07.2015
Sist endret
02.07.2015

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk