Gå til innhold Gå til søk

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn i alderen 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.

SFO skal med utgangspunkt i lokal tilpasning og lokale behov legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO blir derfor en viktig del av barns helhetlige oppvekstmiljø.

I Ringerike kommune jobbes det for at SFO skal være et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der. Det legges vekt på et godt samarbeid mellom foresatte, skole og SFO.
SFO har disse tilbudene:

Etter skoletid
Det er tilbud om SFO etter skoletid på alle barneskolene i Ringerike. SFO følger skolens ferie- og fridager.  Det tilbys plasser 2-5 dager pr uke. 

Søknadsfrist for SFO-plass er 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes her.

Plassen i SFO varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp. 

Morgen-tilbud
Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime. 

Søknadsfrist er 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes her.

Plassen i SFOs morgentilbud varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp. 

Ferietilbud
Det er eget SFO-tilbud i skolens høst- og vinterferie og noen av sommerferieukene.

Det legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30 – 16.30 i skoleferieukene.

Ukene søkes enkeltvis og må søkes hvert år. Det gis ikke søskenmoderasjon for dette tilbudet.

Inneværende skoleår er det 

  • høstferie SFO i uke 40 på Ullerål (søknadsfrist 21. september)
  • vinterferie SFO i uke 9 i 2018 på Veien (søknadsfrist 1. februar)
  • sommer-SFO i uke 26. Det er ikke SFO-tibud fredag 22. juni.
    I tillegg blir det tilbud i uke 31, 32 og mandag og tirsdag i 33.
    Plass i sommer-SFO kan søkes fra 10. april med søknadsfrist 1. mai. 
Publisert
11.11.2007
Sist endret
26.02.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

eller den enkelte skole.

Skolenes nettsidersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk