Gå til innhold Gå til søk

Betalingsinformasjon

SFO i Ringerike kommune tilbyr plasser fra 2 til 5 dager pr. uke. Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime.

Morgenåpent kommer i tillegg til det ordinære SFO-tilbudet og  betales ekstra for. Det tilbys i utgangspunktet hele plasser i morgentilbudet.

SFO følger skolens ferie- og fridager. Kommunale tilbud utover skoleruta betales det ekstra for.

I tillegg til ovennevnte kan den enkelte SFO tilby mindre plasser mot en fast pris pr. dag eller pr. time.

Priser

Satsen pr md i 10 mnd pr år (det betales halv sats i juni og august).

Nye prisene fra og med 1. januar 2018:

5 dager i uka

Kr. 2 860,-

4 dager i uka

Kr. 2 510,-

3 dager i uka

Kr. 1 890,-

50% plass (2/3 dager pr uke)

Kr. 1 570,-

2 dager i uka

Kr. 1 260,-

Morgentilbud 5 dager pr uke

Kr.    650,-

Kjøp av ekstra dag(er)

Kr.    165,-


Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte sfo-ordning, jfr. §7 i vedtektene. NB! Ikke alle skoler har kostpenger.

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom barnet har hel plass og samlet bruttoinntekt er under Folketrygdens 3 G. Se vedtektenes § 8. Skjema for å søke om redusert betaling fås på skolene, Servicetorget og internett.
 
Søknad om redusert betaling i SFO


Publisert
15.01.2008
Sist endret
17.12.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

eller den enkelte skole.

Skolenes nettsidersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk