Skole-hjem - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Skole-hjem

SKOLE-HJEM SAMARBEIDET
Mål: Et godt og forpliktende samarbeid basert på gjensidig
respekt, åpenhet og forståelse til beste for elevene

 

HVA FORELDRENE KAN FORVENTE AV SKOLEN

At skolen kan gi elevene den faglige og sosiale opplæringen de har krav på, og
er oppdatert i forhold til stadig nye krav og forventninger.

At elevene har det trygt og godt, trives og får tilpasset opplæring ut fra sine
forutsetninger.

At skolen følger opp den enkelte elev og melder fra til hjemmet hvis det er noe.

At foreldrene blir møtt med gjensidig respekt, tillit og forståelse.

At foreldrene får god informasjon og blir orientert om elevenes trivsel og
faglige og sosiale utvikling.

At foreldrene blir tatt med på råd i å legge forholdene best mulig til rette for
elevene.

At foreldrene får medinnflytelse i beslutningsprosessene på skolen gjennom
foreldremøter, råd og utvalg.

At foreldrene får anledning til å støtte opp om skolen og skolearbeidet.

At henvendelser fra foreldrene blir tatt på alvor og fulgt opp seriøst.
Saken om skole-hjemsamarbeidet er drøftet og godkjent av skolens
rådsorganer.

 

HVA SKOLEN FORVENTER AV FORELDRENE
Foreldrene har hovedansvaret for elevene, både med hensyn til
barneoppdragelsen og den faglige utviklingen.

Vi forventer at foreldrene gir barna den omsorgen de trenger, er tydelige
voksne og setter klare grenser for hva barna har lov til og er konsekvente i
barneoppdragelsen.

Vi forventer at foreldrene skal se til at elevene møter presis og forberedt til
skoledagen. De skal ta ansvar for at barna er uthvilte og har spist frokost og
stelt seg, og er kledd etter forholdene. Sekken skal være pakket med det
eleven skal ha med seg for dagen, bl.a. bøker og pennal, mat og gjerne frukt.

Vi forventer at foreldrene hjelper ungene så godt de kan med skolearbeidet,
viser interesse for skolearbeidet og støtter og oppmuntrer barnet. Det er viktig
å gi eleven tro på seg selv.

Vi forventer at foreldrene leser for barna i de første skoleårene, og senere
oppmuntrer barna til å lese selv.

Vi forventer at foreldrene følger opp barna på møter og konferanser og
arrangementer, og støtter opp om skolen.

Vi forventer at foreldrene stiller opp og gjør en innsats som klassekontakter,
representanter i FAU /SU, og arrangementer/dugnader i regi av skolen / FAU.

Vi forventer at foreldrene tar kontakt med skolen og sier i fra hvis det er noe.
Vi forventer at foreldrene er positive i sin omtale av skolen og de som arbeider
der.

Publisert
28.01.2008
Sist endret
15.09.2013

Kontakt oss

IST kommunikasjon 
 
SMS 59 44 44 32

Permisjon fra undervisning 
(elektronisk skjema)

Helgerud skole
Valhallveien 27
3518  HØNEFOSS

Tlf: 32 18 15 50
SFO: 32 18 15 54

Rektor: 
Benedicte M. Sollien 
32 18 15 52 / 952 64 948

Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO:
Roger Bogen
32 18 15 60 / 951 08 447 

Avdelingsleder 4.-7. trinn:
Lise Karine Bråthen
32 18 15 53 

E-post til alle ansatte

Skolerute 17-18send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk