Gå til innhold Gå til søk

SU

Samarbeidsutvalget (SU)

OPPGAVER:
Kommunestyret har vedtatt at det ikke lenger skal hete Driftsstyre men gå tilbake til å hete samarbeidsutvalg. Det skal likevel fremdeles være 3 representanter fra FAU.

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide med flg saksområder for å sikre 

  • brukermedvirkning:
  • Skoleutvikling
  • Organisering av læringsarbeidet, bemanningsplan
  • Utvikling av SFO
  • Samspill med nærmiljø / skole
  • Ressursdisponering
  • Vurdering av skolens totale virksomhet
  • Miljørettet helsevern

Samarbeidfsutvalget skal ikke behandle personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak.

Ved uenighet mellom Samarbeidsutvalget og ledelsen ved skolen, kan saken ankes inn for rådmannen eller kommunestyret.

Elevrepresentantene har kun møte- tale- og forslagsrett.

Møteplan for både samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget:

SU/SMU-møter: 2 høstmøter og to vårmøter. Innkalling.

Publisert
28.01.2008
Sist endret
02.09.2014

Kontakt oss

IST kommunikasjon 
 
SMS 59 44 44 32

Permisjon fra undervisning 
(elektronisk skjema)

Helgerud skole
Valhallveien 27
3518  HØNEFOSS

Tlf: 32 18 15 50
SFO: 32 18 15 54

Rektor: 
Benedicte M. Sollien 
32 18 15 52 / 952 64 948

Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO:
Roger Bogen
32 18 15 60 / 951 08 447 

Avdelingsleder 4.-7. trinn:
Lise Karine Bråthen
32 18 15 53 

E-post til alle ansatte

Skolerute 17-18send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk