Gå til innhold Gå til søk

Rutiner for utviklingssamtaler

 

Utviklingssamtalen er vanligvis en underveisvurdering. Det betyr at denne vurderingen skal bidra til å fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

 

Ø  Kontaktlærer skal minst 2 ganger i året ha en planlagt og strukturert samtale med foreldre/foresatte.

Ø  Når eleven har fylt 12 år, har han eller hun rett til å være med i samtalen.(Forskrift til opplæringsloven §3-2)

Ø  Eleven skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid, og skal minst en gang i året være med.

 

Ø  Det sendes ut en innkalling (med ev. forberedelsesark) i forkant av konferansetimen.

Ø  Samtalene skal være positive og utviklingsorienterte. Søke å finne løsninger/tiltak/muligheter.

Ø  Viktig at lærer er ærlig og konkret i tilbakemeldingene.

 

Ø  La foreldre/foresatte slippe til først med det de synes er viktig å ta opp.

Ø  Samtalen skal dreie seg om hvordan eleven arbeider til daglig og hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i læreplanen og de grunnleggende ferdigheter. Jmf. forskrift til opplæringsloven §3-4 : Vurdering uten karakter ”er en beskrivende vurdering av hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i fag og andre mål i læreplanverket for Kunnskapsløftet.”

Ø  Evt. avtaler /tiltak fra forrige utviklingssamtale evalueres. Er målene nådd? Har tiltakene fungert? Evt. målark evalueres.

Ø  Lesing, leseferdighet og leseforståelse skal tas opp som eget punkt på hver konferanse.

Ø  Resultater fra kartleggingsprøver, andre prøver/ innleveringer/arbeider skal legges fram.

 

Ø  Det skal dokumenteres at vurdering er gitt.(Forskr. til opplæringsloven §3-4) Skjema som følger eleven fylles ut for hver utviklingssamtale (egen mal). Skjemaet arkiveres i elevmappen.

Ø  Det må alltid sendes skriftlig melding når foreldre/foresatte ikke møter til samtale (egen mal). (Forskrift til opplæringsloven §3-2) Kopi av melding arkiveres i mappe.

 

 

 

Hønefoss skole 28.03.09 Kari Helleseter, rektor.

 

Publisert
28.11.2008
Sist endret
09.12.2009

Kontakt oss

Hønefoss skole
Tlf: 32 11 76 40

Adresse
Hønengt. 9,
3513 Hønefoss

Rektor:
Kjersti Søberg
Tlf: 32 11 76 40 / 901 69 831

Avdelingsleder 1.-4.trinn + SFO:
Stig Andy Kvalheim 
Tlf: 32 11 76 40/

Avdelingsleder 5.-7.trinn + velkomstklassen: 
Stine Heggerudstad
Tlf: 32 11 76 40 / 990 141 63

SFO
TLF: 32 11 76 40 / 46 89 27 85send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk