Gå til innhold Gå til søk

Ordensregler for Hønefoss skole

Disse reglene skal ta sikte på å fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.

Vi må alle gå inn for å være høflige, snille og hjelpsomme mot hverandre slik

at skolen blir et hyggelig sted å være.

For å greie dette trenger vi noen regler, og disse gjelder på skoleveien, i skole/SFO tid og ved arrangementer etter skoletid som skolen er ansvarlig for.

 

Regler for generell oppførsel:

 • Alle skal vise hensyn og respekt for hverandre både i læringssituasjoner og i  pauser.
 • Rasisme, mobbing, vold, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av livssyn skal ikke forekomme. Upassende språkbruk skal ikke forekomme.
 • Alle skal møte presis til timer og avtaler og bidra til et positivt lærings og arbeidsmiljø.
 • Alle skal bidra til at skolens område er rent og ryddig.
 • Alle skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, stelle pent med skolebøker  og annet undervisningsmateriell.
 • På skoleveien følger du trafikkreglene. Skolen fraråder bruk av sykkel før sykkelprøve er avlagt.
 • Første dag etter fravær må du ta med deg melding. Dersom du skal ha permisjon må dette søkes på forhånd. Se permisjonsreglementet.
 • Inn og utmarsjen må foregå rolig.
 • I friminuttene skal du være ute hvis ikke annet er avtalt med læreren din, og du må oppholde deg på skolens område. Elevene skal rette seg etter den lærer som har inspeksjon.
 • Besittelse av og bruk av rusmidler er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander.
 • Slikkerier og tyggegummi ikke tillatt uten spesiell avtale.
 • Mobiltelefonbruk er ikke tillatt i skole / SFO tid.
 • Lek som kan være farlig for andre tillates ikke på skoleplassen. Se egne
  regler for uteleik.

 

Ordensregulerende tiltak:

Alle tiltak skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal få gjøre rede for sitt syn.

 •      Muntlig / skriftlig advarsel fra lærer; fra rektor.
 •      Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
 •      Du kan bli overført fra klassen/gruppen for en del av timen/dagen til
       en annen aktivitet eller et annet tilsyn.
 •      Oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller
        eiendeler.
 •      Erstatningsansvar.  Ved skade på skolen eiendom, inventar, utstyr og
        læremidler kan du gjøres økonomisk ansvarlig.
 •      Ved bruk av mobiltelefon blir denne konfiskert og må kvitteres ut av
        foreldre/foresatte.

 

 

Vedtatt i Hønefoss skoles samarbeidsutvalg 06.02.08.

 

 

Publisert
04.04.2008
Sist endret
20.09.2010

Kontakt oss

Hønefoss skole
Tlf: 32 11 76 40

Adresse
Hønengt. 9,
3513 Hønefoss

Rektor:
Kjersti Søberg
Tlf: 32 11 76 40 / 901 69 831

Avdelingsleder 1.-4.trinn + SFO:
Stig Andy Kvalheim 
Tlf: 32 11 76 40/

Avdelingsleder 5.-7.trinn + velkomstklassen: 
Stine Heggerudstad
Tlf: 32 11 76 40 / 990 141 63

SFO
TLF: 32 11 76 40 / 46 89 27 85send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk