Gå til innhold Gå til søk

Manifest mot mobbing - Gjør en forskjell!

Kampanjeuken for Manifest mot mobbing er startskuddet for skolenes antimobbearbeid. Bli kjent-dag for alle elever ved skolestart er en av våre viktigste investeringer for et godt skolemiljø.

Artikkelen nedenfor ble publisert i lokalavisen Ringerikes Blad mandag 7.september 2015:

 

Bli kjent-dag på Hov ungdomsskole – kampanjestart for Manifest mot mobbing – Gjør en forskjell!

Tirsdag 1.september var stemningen høy i det lette regnværet på Hov ungdomsskole. Uke 36 er nasjonal kampanjeuke for skolenorge og også ved Hov ungdomsskole markeres starten på skolens skolens antimobbe-arbeid. For tredje år på rad markeres dette med en Bli kjent-dag rett etter skolestart. En hel dag til fysiske, faglige og sosiale samarbeidsoppgaver der elevene er sammen i grupper på tvers av klasser og årstrinn er en viktig investering for resten av skoleåret.

Samarbeidsoppgaver i landskapet

Elevene selv er drivkraften bak dagen, som kom i gang etter initiativ fra elevrådet i skolens skolemiljøutvalg. Bakgrunnen var resultater i Elevundersøkelsen som viste at 8.klassingene ikke følte seg trygge i skolemiljøet. Engasjerte 10.klassinger, opptatt av å være gode kulturbærere for et godt skolemiljø, arrangerer dagen for sine medelever der målet er at spesielt 8.klassingene, og nye elever på andre trinn, skal bli tryggere på sine medelever. 10.klassingene organiserer aktivitetene, setter sammen grupper sammen med lærere, lager tidsplaner for dagen og er ansvarsfulle gruppeledere for sine grupper.

Tøye grensene sammen?

Også i år ble det en suksess! Stemningen var god, på tross av litt regn. Elever meldte om morsomme aktiviteter, flere var blitt kjent med andre de ikke kjente fra før, grilling i skolegården i matfri – med musikk over høyttalere fikk ‘tommel opp’, og årets 9.klassinger lover allerede at til neste år skal dagen bli enda bedre! Elever fra alle årstrinn viste denne dagen, sammen med lærerne, at vi kan alle gjøre en forskjell i hverandres hverdag. Verdien av å ha noen som sier hei til deg i skolehverdagen er stor.

Arbeidet mot mobbing i skolen har akkurat begynt for skoleåret 2015-2016. Skolens manifest mot mobbing, der elevrådet fra 2011 vedtok at skolen skal ha spesielt fokus på digital mobbing, gjelder fremdeles og signeres for et nytt år av alle – både voksne og elever, i gymsalen neste uke.

Manifest mot mobbing

 

 

 

 

 

 

Bilder: Hov ungdomsskole
Tekst:  Tone Sandvik, rektor

Publisert
12.09.2015
Sist endret
12.09.2015

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk