Manifest mot mobbing 2011-2014 - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Manifest mot mobbing 2011-2014

Torsdag 22.mars signerte ordføreren i Ringerike kommune det nasjonale Manifest mot mobbing, og erklærte dermed at Ringeriksskolen stiller seg bak kampanjeperioden 2011-2014 mot mobbing. Hov ungdomsskole støtter denne handlingen med vårt eget manifest.

I forkant av signeringen på torsdag hadde elevrådet ved Hov diskutert manifestet og ønsket å støtte opp om signeringen. Et eget, lokalt, manifest ble utarbeidet - basert på det nasjonale. Vi ønsket å ha klassevise erklæringer samt én erklæring for de voksne. Onsdag hadde alle elevene signering i klasserommene, og lærerne på lærerværelset.

Torsdag ble det holdt en felles markering i gymsalen, i regi av elevrådet, rundt Manifest mot mobbing med alle skolens elever og ansatte. Elevrådsleder Tor Stein-Andersen (10B) og elevrådsrepresentant Marina Maisagova (9C) holdt fine taler om hva mobbing er, hvilke konsekvenser det kan få og hvordan vi ønsker at det skal være på en skole uten mobbing. Elevrådsrepresentantene fra hver klasse overleverte så sine signerte manifester til rektor, og det samme gjorde lærerne.

Hov ungdomsskole ønsker med dette å rette fokus spesielt mot digital mobbing i perioden 2012-2014.

Publisert
27.03.2012
Sist endret
26.08.2013

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til 



send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk