Gå til innhold Gå til søk

Verdidokumentet skal forankre skolens arbeid med læringsmiljø

Våren 2017 gjennomførte skole, foresatte og elever et samarbeidsmøte for å sikre bred brukermedvirkning for å etablere en tydelig verdiforankring i skolens arbeid med læringsmiljø og relasjoner

Klassekontakter (foresatte) gjennomførte egne klassemøter for at alle foresatte i klassene skulle gis muligheten til å komme med sine innspill.

Elevrådsrepresentanter i klassene gjennomførte samme prosesser i klassene og personalgruppen arbeidet med det samme. 


I februar 2017 arrangerte skolens skolemiljøutvalg (SMU) et samarbeidsmøte der alle de valgte representantene møtte, og i samarbeidsgrupper på tvers med elever, foresatte og lærere arbeidet skolen frem Verdidokumentet. 


Verdidokumentet skal revideres årlig i SMU, dette for å sikre bred brukermedvirkning i det kontinuerlige arbeidet med læringsmiljø og relasjoner.


VERDIDOKUMENT HOV UNGDOMSSKOLE 2017

Publisert
27.08.2017
Sist endret
27.08.2017
Opprettet av
Tone Sandvik

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk