Gå til innhold Gå til søk

Velkommen til et nytt skoleår!

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Nytt for dette skoleåret er organiseringen av skoledagen i fem timer i stedet for seks. Undervisningstimene er nå lengre da vi har gått mot 60-minutters enheter fra den tradisjonelle 45-minutters enheten. 

Styrkingen av kjernefagene norsk, matematikk og engelsk fortsetter vi med gjennom økte muligheter for differensiering gjennom parallellegging. I matematikk har vi i år fem grupper som har undervisning samtidig i matematikk og fire grupper i norsk og engelsk.

Grunnleggende ferdigheter er også et fokusområde i år, med nasjonale prøver i lesing og regning på både 8. og 9.trinn. Grunnleggende ferdigheter i lesing, regning, skriving, digitalt arbeid og muntlig aktivitet arbeider vi med i alle fag, men i år retter vi et spesielt fokus mot lesing og regning.

Velkomstklassen på Hov arbeider spesielt med begynneropplæring i norsk. Den ble etablert i mars 2010, som et resultat av at Ringerike kommune, i samarbeid med BUF-etat, tar i mot enslige mindreårige asylsøkere. Velkomstklassen har derfor primært elever fra denne gruppen, men også elever i ungdomsskolealder som kommer rett fra andre land og til Ringerike kommune. Velkomstklassen fører med seg mye ny og spennende kompetanse inn, både tospråklig fagopplæring og grunnleggende norskopplæring er kompetanse vi trenger som skole.

Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk, noe som utfordrer oss og gir oss alle personlig vekst i den daglige kommunikasjon og væremåte overfor hverandre. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto «Mestring gjennom samarbeid» setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i alle våre møter; elev i møte med elev, møtet mellom elev og lærer, lærere i kollegialt samarbeid og ikke minst mellom oss som skole og hjemmet som støttespillere og samarbeidspartnere. For å lykkes med dette må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen om hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle.
 
Vårt mål er at alle skal bli sett og hørt, og oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.

Ett av skolens fokusområder for dette skoleåret er medvirkning. Å kunne medvirke i egne læringsprosesser er viktig for å oppleve mestring, vi trenger alle et eierforhold til egen kunnskap og egne ferdigheter. Og sammen kunne medvirke til et bedre både fysisk og psykososialt læringsmiljø vil gjøre at vi alle blir stolte av å være en del av Hov ungdomsskole. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger, og vi må alle være villige til å ta ansvaret det innebærer å medvirke til positiv utvikling.

Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker, og ønsker alle et godt og innholdsrikt skoleår.

Publisert
05.10.2010
Sist endret
20.10.2010
Opprettet av
rektor Tone Sandvik

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk