Gå til innhold Gå til søk

2. fremmedspråk/ språklig fordypning

Alle elever skal på ungdomsskolen ha faget 2.fremmedspråk eller språklig fordypning. Faget er obligatorisk og elevene kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen.

Hov ungdomsskole tilbyr opplæring i tysk og fransk som 2.fremmedspråk og engelsk som språklig fordypningsfag.

Engelsk er elevenes første fremmedpråk og en fordypning i dette faget forutsetter en viss grunnkompetanse i språket. Elever som velger engelsk fordypning kan trekkes ut til muntlig eksamen i 10.klasse.

Tysk eller fransk er et 2.fremmedspråk og elevene møter ofte dette for første gang i ungdomsskolen. Elever kan trekkes ut til muntlig eksamen i 10.klasse.

Elevene velger hvilket fag de ønsker våren i 7.klasse. De kan gjøre et omvalg, altså bytte fag, kun i løpet av første halvår av 8.trinn. Se søknadsskjema for bytte av fag i margen til venstre.

Fra skoleåret 2016-2017 tilbyr vi også faget Arbeidslivsfag som et alternativ til språk. Arbeidslivsfaget har to hovedområder; 

  • Tjenester og produkter
  • Yrkesetikk og arbeidsmiljø 

Også for Arbeidslivsfaget vil de samme regler gjelde for vurdering; det er vurdering med karakter i faget, standpunktvurdering vil telle til opptak ved videregående skole og elevene vil kunne bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Publisert
13.09.2011
Sist endret
03.08.2016

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk