Gå til innhold Gå til søk

Fravær på vitnemål

Fra og med 8.trinn vil alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer og det er ikke anledning til å få konvertert enkelttimer til dager. Om foreldre ønsker det kan årsaken til fravær også føres på som tilleggsinformasjon.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan elev/foresatte kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 -  dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
 - innvilget permisjon 
 - helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke 

Se ellers søknadsskjema for sletting av fravær for mer informasjon.

Frist for å søke om sletting av fravær er 1.juni for 10.trinn. Dette pga saksbehandlingstid i forkant av vitnemålsføring. Utover dette saksbehandler skolen innkomne søknader etterhvert som de kommer inn. Saksbehandlingstid er inntil tre uker.

Publisert
26.03.2013
Sist endret
03.08.2015
Opprettet av
Tone Sandvik

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk