Gå til innhold Gå til søk

Mobbevarsling via SMS

Hov ungdomskole har som alle skolene i Ringerike kommune en uttalt nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Vi er allikevel ikke en mobbefri skole, men arbeider hele tiden aktivt for å bli det.

Ved å innføre Mobbevarsling via SMS håper vi å kunne senke terskelen for å melde i fra. Det vi har kunnskap om kan vi gjøre noe med, mens det vi ikke vet har vi få muligheter til å arbeide med helt konkret.

Varselet kommer direkte til rektor og inspektør som er forpliktet til å undersøke og iverksette tiltak. Ringerike kommunes Trivsel i Ringeriksskolen er handlingsplanen som følges og elevenes arbeidsmiljølov, Forskrift til Opplæringslovens § 9a, ligger til grunn for arbeidet.

For å varsle, send:                HOV MOBB "Din melding" til 03686


Publisert
25.08.2011
Sist endret
03.08.2015
Opprettet av
Tone Sandvik

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk