Flyktningavdelingen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Flyktningavdelingen

Læringssenterer for voksne har ansvaret for koordinering av tjenestene som har med bosetting, helsemessig kontakt, kvalifisering og integrering av flyktningene.  Det skal gjøres i samarbeid med andre kommunale virksomheter, NAV samt frivillige organisasjoner og da bistå med å veilede og tilrettelegge slik at flyktningene kan bli aktive samfunnsborgere.

Det er kommunestyret i Ringerike som vedtar det antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. 

For perioden 2015 – 2016 er det vedtatt at kommunen skal bosette 130 personer. Antallet inkl. enslige mindreårige flyktninger og fam.gjenforente.

Bosetting gjennomføres i samarbeid med IMDi som yter integreringstilskudd til kommunen over en periode på 5 år.  Ved familiegjenforening ytes tilskuddet over en periode på 3 år.

Ringerike kommune er vertskapskommune for Hvalsmoen transittmottak. Transittmottaket driftes av Hero Norge. Les mer på transittmottakets hjemmeside eller Facebook-side

Ringerike kommune er ansvarlig for transittmottakets helsetjenester

Andre lokale aktører er:

Ringerike_Røde_Kors

Ringerike frivilligsentral

NAV Ringerike har ansvaret for denne tjenesten.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
14.09.2016

Les mer

Kontakt oss

E-post

Avdelingsleder: Kirsti Lien Svarstadsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk