Gå til innhold Gå til søk

Flyktningavdelingen

Læringssenterer for voksne har ansvaret for koordinering av tjenestene som har med bosetting, helsemessig kontakt, kvalifisering og integrering av flyktningene.  Det skal gjøres i samarbeid med andre kommunale virksomheter, NAV samt frivillige organisasjoner og da bistå med å veilede og tilrettelegge slik at flyktningene kan bli aktive samfunnsborgere.

Det er kommunestyret i Ringerike som vedtar det antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. 

For perioden 2015 – 2016 er det vedtatt at kommunen skal bosette 130 personer. Antallet inkl. enslige mindreårige flyktninger og fam.gjenforente.

Bosetting gjennomføres i samarbeid med IMDi som yter integreringstilskudd til kommunen over en periode på 5 år.  Ved familiegjenforening ytes tilskuddet over en periode på 3 år.

Ringerike kommune er vertskapskommune for Hvalsmoen transittmottak. Transittmottaket driftes av Hero Norge. Les mer på transittmottakets hjemmeside eller Facebook-side

Ringerike kommune er ansvarlig for transittmottakets helsetjenester

Andre lokale aktører er:

Ringerike_Røde_Kors

Ringerike frivilligsentral

NAV Ringerike har ansvaret for denne tjenesten.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
14.09.2016

Les mer

Kontakt oss

E-post

Avdelingsleder: Kirsti Lien Svarstadsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk