Logopedtjeneste - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Logopedtjeneste

Tilbudet er for personer over 20 år bosatt i Ringerike kommune.

Logopeden gjennomfører utredning/vurdering for å avdekke behov samt gjennomføre direkte opplæring sammen med den rammede for å bedre funksjon.

Den rammede kan ha en vanske / et problem innen de logopediske områdene:

  • Afasi (språk-, tale-, lese- og skrivevanske)
  • Dysartri (artikulasjons-, språklydvanske)
  • Kognitive kommunikasjonsvanske (vansker med å forstå abstrakt språk, manglende innsikt, manglende ansiktsmimikk og setningsmelodi, vansker med å tolke nonverbale språk)
  • Dysfagi (svelgvansker som følge av slag eller nevrologiske vansker)
  • Stemmevansker (som følge av slag eller nevrologiske vansker)

Retten til logopedisk opplæring etter hjerneslag, hodetraume, svulster eller nevrologiske lidelser som rammer kommunikasjon, språk, tale, stemme og svelgfunksjon er hjemlet i Opplæringsloven § 4A-2.

 

For å søke om logopedhjelp, bruk henvisningsskjema eller ta kontakt med logopeden på mobilnr. 979 76 386 eller send en epost.

Publisert
29.11.2007
Sist endret
18.12.2017

Kontakt oss

E-post

Tlf.: 32 11 75 18

Mob.: 97 97 63 86

Logoped MNLL: Linda E. Brunsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk