• Personer med asylstatus
  • Overføringsflyktninger
  • Personer med opphold på humanitært grunnlag
  • Personer med kollektiv beskyttelse 
  • Familiegjenforente med overnevnte 
  • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
  • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse
  • Familiegjenforente med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området som har permanent oppholdstillatelse