Eksamen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Eksamen

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. Her får du vite dato for gjennomføring og karaktersetting.

Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2018.

DatoHendelse

Onsdag
9. mai

Opplysning om trekkfag
kl. 09:00

Onsdag 
16. mai

Eksamen:
Matematikk

Torsdag 
24. mai

Forberedelse til eksamen (materialet blir tilgjengelig for elevene kl. 0900):
Engelsk

Fredag 
25. mai

Eksamen:
Engelsk

Mandag
28. mai 
  

Forberedelse til eksamen (materialet blir tilgjengelig for elevene kl. 0900):
Norsk hovedmål og sidemål (hovedmål for de som er fritatt for sidemål)

Tirsdag
29. mai

Eksamen:
Norsk hovedmål

Onsdag
30. mai 

Eksamen:
Norsk sidemål (hovedmål for de som er fritatt for sidemål)

 

Tid på eksamen

Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid.

Karakter

Karakteren blir satt på fellessensur mellom 18. og 19. juni 2018. Skolen vil informere elevene om når de kan få vite karakteren sin.

Grunnlag for karaktersetting

Når sensorene skal sette en karakter, må hun eller han forholde seg til kompetansemålene i læreplanen, forskrift til opplæringsloven, kjennetegn på måloppnåelse for faget og til det tolkningsfellesskapet sensorene er kommet fram til på sensorskoleringen.

Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering av den kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

Fellessensur på eksamenskarakter i Buskerud fastsettes av fylkesmannen og blir lagt ut her når det er klart.


fellessensur vil si at det er denne datoen eksamenskarakteren offentliggjøres.

Vil du klage på karakteren din?

Husk at du:
◦må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
◦må levere klagen skriftlig
◦må undertegne klagen din
◦skal levere klagen til skolen din
◦bør rådføre deg med en lærer før du klager
◦ikke trenger å begrunne klagen din

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Her finner du informasjon om klagebehandling for grunnskolen.

 

Publisert
28.09.2015
Sist endret
25.09.2017

Eksterne ressursersend siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

                                 
Google
Tilpasset søk