Gå til innhold Gå til søk

Tilvalgsfag

Her finner du informasjon om valg av tysk, fransk, engelsk eller arbeidslivsfag skoleåret 2018/19

Elever som skal begynne i 8.klasse ved Veienmarka ungdomsskole høsten 2016 har valg mellom følgende fag:

  • Tysk, fremmedspråk
  • Fransk, fremmedspråk
  • Engelsk, fordypning
  • Arbeidslivsfag, praktisk fag

Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring, må ha fremmedspråk. De som har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, kan enten fortsette med det samme språket i videregående opplæring eller starte med et nytt språk. De kan avslutte fremmedspråket etter 2. året på videregående. Søker eleven seg inn på et studieforberedende program, må elever uten fremmedspråk på ungdomstrinnet ta fremmedspråk i videregående opplæring over tre år. Dette vil igjen redusere deres mulighet til å velge andre fag. Dersom eleven velger et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, er det ikke krav om et annet fremmedspråk.»

Du må velge tysk eller fransk om du ønsker å et av disse programmene på videregående skole:

  • Idrett
  • Musikk
  • Begrenser programfagvalgene på Studiespesialisering

Arbeidslivsfaget er et praktisk fag, der teori og grunnleggende ferdigheter blir integrert i det praktiske arbeidet. Faget er et likestilt alternativ til fremmedspråk og til engelsk fordypning. Elevene kan bli trukket ut til muntlig eksamen med et praktisk innslag.

Det er viktig å merke se at uansett hvilket av de fire alternativene man velger, vil eleven få en karakter i faget som vil telle på lik linje med andre fag ved opptak på videregående skole, og at faget kan trekkes ut ved muntlig eksamen.

Valget er for tre år, men det kan være mulig å skifte fag før jul i 8. trinn om man ser at man har valgt feil. Søknaden må være skriftlig, fordi en endring av fag kan få konsekvenser for resten av skolegangen.


Se forøvrig informasjon på www.udir.no

Publisert
20.04.2016
Sist endret
14.05.2018

Kontakt osssend siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

                                 
Google
Tilpasset søk