Sosiale tjenester - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Sosiale tjenester

Her finner du informasjon om rettigheter og plikter knyttet til sosiale tjenester.

Tjenestene omfatter blant annet råd og veiledning i sosiale spørsmål, økonomisk sosialhjelp, tjenester til rusmiddelavhengige, Husbankens bostøtte og låneordninger, og arbeidstrening.

Målet er å sikre at alle som oppholder seg i Ringerike kommune har forsvarlige levekår gjennom å  fremme økonomisk og sosial trygghet for de vanskeligstilte, samt forebygge sosiale problemer.

Sosiale tjenester kan bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Sosialenheten skal også gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ansvar for  bl.a. adopsjon, familievern og barnevern. Det finnes også tilskuddordninger gjennom Bufetat. 

Boligsosial handlingsplan
Ringerike kommune har utarbeidet en boligsosial handlingsplan for perioden 2014-2022. Planen er vedtatt av kommunestyret 30.10.2014, KS sak 133/14.
Les planen her.

 

NAV Ringerike
NAV kan gi generelle råd og veiledning i sosiale spørsmål. NAV behandler også søknader om økonomisk sosialhjelp.

NAV-kontoret har som mål å gi brukerne mer helhetlige tjenester, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Målet er:
• Å få flere i arbeid og færre på stønad
• Å gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
• Å få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

 

 

Publisert
08.11.2007
Sist endret
01.12.2014

Les mer

Kontakt oss

 

Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postboks 123,
Sentrum 3502 Hønefoss


Tlf. 32 11 74 00

Faks: 32 12 09 57send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk