Gå til innhold Gå til søk

Sosiale tjenester i NAV

NAV-kontoret har som mål å gi kommunens innbyggere mer helhetlig tjenester, bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt fremme overgang til arbeid og aktivitet.

NAV Ringerike har ansvar for følgende sosiale tjenester:

•Råd og veiledning

•Økonomisk sosialhjelp

•Kvalifiseringsprogrammet

•Midlertidig botilbud (ved nødssituasjoner)

•Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Se NAVs veiviser for økonomisk sosialhjelp for mer informasjon.

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no

Åpningstid ved veiledningssenteret hos NAV Ringerike er kl. 10-12. Du anbefales å benytte NAVs selvbetjeningsløsninger på http://www.nav.no/

Ved behov for kontakt med din veileder kan du sende melding via «ditt nav», eller du kan ringe 55553333.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
26.09.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Nav Ringerike

E-post
nav.ringerike@nav.no

Telefon
31 02 83 50
Telefaks  
31 02 83 51

Besøksadresse
Hønefoss Bru  3

Postadresse
Postboks 98, 3502 Hønefoss

Åpningstider
Mandag til fredag kl. 09.00–15.00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk